Dowiedz się jak określić termin kalibracji modułu Versiv

Tylko moduły pomiarowe (DSX-5000, DSX-8000, CertiFiber Pro, OptiFiber Pro) używane z Versiv i Versiv2 CableAnalyzer kwalifikują się do zalecanej corocznej kalibracji fabrycznej w Centrum Serwisowym. Jednostka główna i zdalna Versiv i Versiv2 nie wymagają fabrycznej kalibracji.

Tak długo jak utrzymujesz jednostkę główną i zdalną Versiv w najnowszej wersji oprogramowania i nie masz problemów ze sprzętem, nie muszą być one wysyłane do Centrum Serwisowego co roku. Corocznej kalibracji nie podlegają również akcesoria, takie jak adaptery (Permanent Link and Channel, DSX-COAX, DSX-PCxx) czy kamery FI-1000 Fiber Inspection.

Jak znaleźć datę wymaganej kalibracji?

Możesz podłączyć dowolny z modułów do jednostki głównej Versiv i sprawdzić Informacje o wersji w celu sprawdzenia modułu. Moduł wymaga kalibracji fabrycznej rok po podanej Dacie Kalibracji lub Dacie Rozpoczęcia Kalibracji.

Z ekranu głównego z podłączonym modułem, naciśnij NARZĘDZIA > Informacje o wersji.

Następnie naciśnij Moduł

 

Uwagi:

Normalnym jest, że wersje Oprogramowanie i Sprzęt na ekranie MODUŁ przy JEDNOSTCE GŁÓWNEJ NIE zgadzają się z wersjami Oprogramowanie i Sprzęt na ekranie TESTER GŁÓWNY, nawet po aktualizacji oprogramowania. Tak długo, jak aktualizujesz jednostkę główną i zdalną Versiv, kiedy nowa aktualizacja jest dostępna, wszystkie moduły pomiarowe będą aktualizowane automatycznie, kiedy zostaną podłączone do zestawu testowego. Powyższy przykład nie wskazuje, że moduł DSX-5000 wymaga aktualizacji.

Jeśli jednostka zdalna Versiv jest podłączona za pomocą adaptera Permanent Link i adaptera Channel (połączenie miedziane jak w Ustawieniu poziomu referencyjnego), to możemy sprawdzić dane dla modułu w jednostce zdalnej.

W przypadku modułów CertiFiber Pro, możesz użyć tej metody do sprawdzenia modułu zdalnego, gdy łączysz jednostkę główną i zdalną Versiv za pomocą połączeń referencyjnych światłowodu.

Na poniższych ekranach MODUŁÓW, jednostka główna Versiv była uruchomiona w wersji 6.1 Build 3. Kalibracja tych modułów jest uznawana za wymaganą po upływie roku od daty kalibracji.

Przykłady CFP-QUAD i OFP-QUAD:

 

 

LinkWare PC

Podczas procesu importu przez kabel USB w celu pobrania wyników z testera, LinkWare PC wyświetla ostrzeżenie na 60 dni i 45 dni przed wygaśnięciem kalibracji. Trzydzieści dni przed wygaśnięciem ostrzeżenie w oknie dialogowym pojawia się za każdym razem, gdy LinkWare PC importuje dane z testera.

Aby upewnić się, że moduły działają zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami dokładności, zalecamy, aby klienci kalibrowali je w autoryzowanym centrum serwisowym Fluke Networks co 12 miesięcy.

Jeżeli moduł Versiv został użyty po raz pierwszy w ciągu 6 miesięcy po jego kalibracji produkcyjnej, poniżej daty kalibracji wyświetlana jest data rozpoczęcia kalibracji. Jest to data, kiedy moduł został użyty po raz pierwszy. Jest to typowe dla nowych modułów, które nigdy nie były wysyłane do Centrum Serwisowego w celu kalibracji fabrycznej.

Jeżeli pierwsze użycie nastąpiło ponad 6 miesięcy po kalibracji produkcyjnej, data rozpoczęcia kalibracji to data kalibracji modułu plus 6 miesięcy. Na przykład, jeżeli moduł został wyprodukowany i skalibrowany 1 lutego 2018 r., ale nie został użyty do przeprowadzenia autotestu aż do 1 października 2018 r., datą rozpoczęcia kalibracji jest 1 sierpnia 2018 r. W przypadku tego modułu kalibracja zostałaby uznana za wymagalną do 1 sierpnia 2019 r.

Kalibracja modułu wygasa po upływie 12 miesięcy od daty kalibracji lub daty rozpoczęcia kalibracji.

LinkWare Live

LinkWare Live zapewnia okresowe aktualizacje za pomocą powiadomień e-mail dla właścicieli organizacji, menedżerów i administratorów. Funkcja Asset Tracking może być również wykorzystywana do określania statusu kalibracji modułów używanych w wynikach testów, które są synchronizowane z projektami w LinkWare Live użytkowników.

Jednym z zastrzeżeń do polegania na LinkWare Live w zakresie statusu kalibracji modułów jest to, że LinkWare Live będzie śledzić tylko numery seryjne, które były zawarte w wynikach, które zostały zsynchronizowane z LinkWare Live.

  •  Powiadomienia i Asset Tracking ostrzegają, gdy zakończył się okres kalibracji.
  •  Jeśli data mieści się w przedziale 60 dni od zalecanego rocznego okresu kalibracji, obok numeru seryjnego testera zostanie wyświetlone ostrzeżenie “Zbliża się zalecana data kalibracji XX/XX/XXXX”.

Zobacz te powiązane artykuły:

Powiadomienie e-mail o stanie kalibracji modułu – LinkWare Live

Aktywa – LinkWare Live

 

Kalibracja w ramach pakietu Gold Support

Jedna roczna “Kalibracja fabryczna bez danych” przeprowadzana przez centrum serwisowe Fluke jest wykonywana bezpłatnie dla modułów objętych umową wsparcia Gold. Certyfikat kalibracji możliwy jest do pobrania ze strony, po zeskanowaniu kodu QR z naklejonego na moduł. Skontaktuj się z centrum pomocy technicznej Fluke Networks, aby złożyć wniosek o kalibrację w ramach umowy Gold, i bądź przygotowany na dostarczenie numeru Gold i numerów seryjnych. Niektórzy klienci wolą zachować zestaw razem i wysłać również jednostkę główną i zdalną Versiv. Jeśli chcesz to zrobić, podaj również te numery seryjne i określ, czy są to urządzenia Versiv czy Versiv2.

Uwaga:

Jeśli potrzebujesz “Kalibracji z danymi” lub punktów danych “Jak znaleziono” i “Jak pozostawiono” na certyfikacie kalibracji, możesz poprosić o podanie różnicy w cenie pomiędzy RMA dla “Kalibracji bez danych” i “Kalibracji z danymi”.

W ramach usługi Gold Support dostępne są dwa rodzaje zgłoszeń kalibracji:

  •  Opcja “Tylko list przewozowy” (bez wypożyczania): Typowy czas wysyłki i realizacji zamówienia przez Centrum Serwisowe w przypadku kalibracji RMA bez wypożyczonych urządzeń wynosi od półtora tygodnia do dwóch tygodni.
  •  Zaplanowana kalibracja z wypożyczonymi urządzeniami: Zaplanowana kalibracja z wypożyczonymi urządzeniami jest zazwyczaj planowana na około 6 tygodni od momentu otrzymania prośby przez Centrum Pomocy Technicznej.

 Dodaj komentarz

Invite & Earn

X
Signup to start sharing your link
Signup
background banner image
loading gif

Available Coupon

X
0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu