assmann.pl | spawanie.assmann.pl | shop.assmann.pl |

Tłumienność (Insertion Loss/Attenuation)

Aktualnie Tłumienność określane jest przez normy jako Insertion Loss.

Sygnał elektryczny transmitowany w łączu traci część swojej energii. Insterion Loss jest stratą energii zmierzoną na końcu łącza, określa wpływ rezystancji toru transmisyjnego na przesyłane nim sygnały elektryczne.

 

 

Charakterystyki tłumiennościowe łącza zmieniają się wraz z częstotliwością transmitowanych sygnałów, np. sygnały o wyższych częstotliwościach napotykają na większy opór. Inaczej mówiąc, im wyższa częstotliwość tym większa tłumienność. Dlatego też tłumienność musi być mierzona w odpowiednim zakresie częstotliwości. Tłumienność również rośnie wraz ze wzrostem długości łącza, jeśli np. łącze A jest dwa razy dłuższe od łącza B, a wszystkie pozostałe charakterystyki są takie same, to tłumienność łącza A będzie dwa razy większa niż łącza B.

 

 

Tłumienność wyrażona jest w decybelach (dB), które są logarytmiczną reprezentacją stosunku napięcia wyjściowego (poziom napięcia na końcu toru) do napięcia wejściowego (wprowadzone napięcie).

Interpretacja wyników

Tłumienność kabla w dużej mierze zależne jest od średnicy żył użytych w konstrukcji par. Kable o AWG 24 będą miały mniejszą tłumienność niż kable o AWG 26 (cieńsze). Również kable typu linka mają o 20-50% większe tłumienie niż kable wykonane z litego miedzianego przewodnika. Tester będzie raportował najgorsza wartość tłumienności oraz margines, który jest różnicą między zmierzoną wartością tłumienności a jej maksymalną dozwoloną wartością przez wybrany standard. Stąd margines 4dB jest lepszą wartością niż 1dB.

 

Zalecenia odnośnie wykrywania i usuwania błędów

Najczęstszym powodem błędów tłumienności jest nadmierna długość łącza, dlatego też eliminacja tego problemu najczęściej wiąże się ze skróceniem nadmiaru kabla.

 

Nadmierna tłumienność może być również powodowana przez kiepsko zaterminowane złącza. Zła jakość połączenia może również powodować znaczny wzrost tłumienności. Kluczem do rozwiązania tego przypadku może być porównanie tłumienności poszczególnych par. Jeśli tylko jedna lub dwie mają problem z tłumiennością wskazuje to na błąd instalacyjny. Jeśli limit tłumienności przekroczony jest na wszystkich parach sprawdź czy długość łącza nie jest zbyt duża. Oczywiście zanieczyszczenia w kablu miedzianym mogą powodować nadmierną tłumienność, najczęściej pojawia się również na jednej parze.

 

Używacie lubrykantów, takich jak Polywater J może również powodować znaczne przekroczenie limitów tłumienności. Osuszenie kabla może pomóc przywrócić tłumienność do wymaganej wartości.

 

W wybranych kablach temperatura może również wpływać na wartość tłumienności. Materiały dielektryczne tworzące izolację przewodników absorbują część transmitowanego sygnału. Zjawisko pojawia się szczególnie w kablach zawierających PVC. Materiały PVC zawierają atomy chloru, które są aktywne elektrycznie i tworzą dipole w materiałach izolacyjnych. Dipole te oscylują w polu elektromagnetycznym otaczających przewodnik. Im większa jest ich oscylacja tym większy jest upływ transmitowanego sygnału. Wysoka temperatura zwiększa oscylacje dipoli powodując eskalacje problemu. Wynikiem jest wzrost tłumienności ze wzrostem temperatury.

 

Z tego powodu graniczne wartości tłumienności zostały określone przez komitety normalizacyjne przy temperaturze 20oC. Dlatego kable pracujące w ekstremalnych temperaturach są narażone na zwiększoną tłumienność więc fakt ten powinien zostać uwzględniony w fazie projektowania systemu okablowania. Dlatego też w konsekwencji będzie niemożliwe uzyskanie łącz o długości 90m. Limity maksymalnej długości łącza wg standardu ANSI/TIA-568-C.2 Annex G:

 

 

Niektóre testery umożliwiają ustawienie temperatury dzięki czemu dokonują korekty limitów tłumienności. Normy nie dopuszczają takiego działania dlatego też żaden tester firmy Fluke Networks nie posiada takiej funkcji.

Kontakt

office@assmann.pl
tel. 71 326 71 40
kontakt »

Wypożycz tester

W celu wypożyczenia testera skontaktuj się z nami:

office@assmann.pl
tel. 71 326 71 40
wypożycz tester »

Szkolenia

Firma ASSMANN jest jedynym oficjalnym certyfikowanym organizatorem szkoleń CCTT Fluke Networks (Certified Cabling Test Technician) w Polsce.

zobacz szczegóły »

Newsletter

Poinformujemy Cię o terminach zbliżających się szkoleń CCTT, promocjach, nowościach i podeślemy trochę wartościowej wiedzy. Zapisz się!