assmann.pl | spawanie.assmann.pl | shop.assmann.pl |

Reguła 10% dla długości

Czy zmierzona długość przekracza limit?

 

Przykład 1:

 

 

Czy wynik aby na pewno jest poprawny? Przecież długość przekracza limit 90 metrów. 

W standardzie okablowania ANSI/TIA-1152 czytamy:

4.2.3.1 Długość fizyczna a długość elektryczna

Kryterium OK/BŁĄD oparte jest na maksymalnej dozwolonej długości dla kanału lub łącza zgodnie z normą ANSI/TIA-568-C.2 z uwzględnieniem 10% niedokładności NVP.

Oznacza to, że mimo iż limit wynosi 90m tester nie wskazuje błędu pomiaru długości dopóki najkrótsza z czterech par nie przekroczy 90m + 10% czyli 99m. W powyższym przykładzie najkrótsza para ma 92,5m a więc poniżej dozwolonej przez normę wartości 99m.

 

Wielu klientów nie lubi / zgadza się z tą zasadą, niemniej jednak tester DTX działa w oparciu o normy, więc została ona zaimplementowana literalnie. NIE MOŻE STANOWIĆ TO PRETEKSTU ABY STOSOWAĆ DłUGOŚCI WIĘKSZE NIŻ 90m!!! Jeśli parametry kabla będą w niewielkim stopniu wykraczać poza określone limity, uzyskamy błąd Tłumienności (Insertion Loss) mimo iż tester nadal będzie wskazywał OK dla długości.

Zasada ta odnosi się również do długości kanału, gdzie limit wynosi 100m. Zgodnie z punktem 4.2.3.1 normy, tester nie wskaże błędu pomiaru dopóki najkrótsza para nie przekroczy 100m + 10%, czyli 110m.

Istotnym jest aby zrozumieć, że najkrótsza para wskazuje długość łącza €“ co zdefiniowano w punkcie 4.2.3.1 normy ANSI/TIA-1152.

Jeśli długość fizyczną wyznaczamy na podstawie długości elektrycznej, długość fizyczna kalkulowana jest na podstawie pary o najkrótszym opóźnieniu propagacji. 

 

Przykład 2:

 

 

Widzimy tutaj, że najkrótsza para 7,8 o długości 97,9m decyduje o pozytywnym wyniku testu, ponieważ nie przekracza limitu 90m + 10%. Pozostałe  dwie pary przekraczające ten limit są oznaczone literą "i" co oznacza iż stanowią one jedynie wartość informacyjną, nie mającą wpływu na określenie jakości łącza.  

Przykład 3: Jeśli długość najkrótszej pary wykracza poza 90m +  10% to tester wskaże BłĄD pomiaru długości (patrz poniżej).

 

Kontakt

office@assmann.pl
tel. 71 326 71 40
kontakt »

Wypożycz tester

W celu wypożyczenia testera skontaktuj się z nami:

office@assmann.pl
tel. 71 326 71 40
wypożycz tester »

Szkolenia

Firma ASSMANN jest jedynym oficjalnym certyfikowanym organizatorem szkoleń CCTT Fluke Networks (Certified Cabling Test Technician) w Polsce.

zobacz szczegóły »

Newsletter

Poinformujemy Cię o terminach zbliżających się szkoleń CCTT, promocjach, nowościach i podeślemy trochę wartościowej wiedzy. Zapisz się!