assmann.pl | spawanie.assmann.pl | shop.assmann.pl |

ISO/IEC 14763-3 testowanie SC do SC (wielomodowy, duplex) DTX-MFM2

Aktualnie norma ISO/IEC 11801 w kwestii testowania światłowodów odnosi się do normy ISO/IEC 14763-3.

Standard ten zezwala na dwie metody pomiaru:

 • z 3 kablami: jeśli tester nie posiada wymiennych adapterów na portach wejściowych (DTX-MFM)
 • z 1 kablem: jeśli tester posiada wymienne adaptery na portach wejściowych (DTX-MFM2)

Zestaw przedstawiony poniżej posiada wymienne adaptery wejściowe więc właściwą metodą pomiarową będzie metoda z 1 kablem.

 

Wyposażenie wymagane do przeprowadzenia testów za pomocą testera serii DTX:

 

 

Krytycznym aspektem jest czystość. Brud to najczęstszy powód negatywnych wyników pomiaru tłumienia. Nie można przystępować do czyszczenia bez wstępnej wizualizacji czoła złącza. Można tego dokonać za pomocą prostych mikroskopów lub wizualnych kamer inspekcyjnych, np. jak pokazany powyżej FiberInspector Mini. Jeśli nie posiadasz narzędzia inspekcyjnego, nie możesz kontynuować. Zdefiniujmy co jest a co nie jest akceptowalne.

 

 1. Perfekcyjne, referencyjne kable pomiarowe są w stanie idealnym.
 2. Żadnych zadrapań ale na czole złącza znajduje się kilka osadów. Nie znajdują się one co prawda na rdzeniu lecz mogą się tam przemieścić podczas ustalania referencji czy testowania.
 3. Zabrudzenie znajduje się na rdzeniu. Mgliste paski na całej powierzchni feruli wskazują na jej nieumiejętne czyszczenie.
 4. Płaszcz światłowodu został wyszczerbiony. Może to spowodować uszkodzenia wszystkiego do czego zostanie podłączony, włącznie ze sprzętem testowym.

 

Podstawowym warunkiem udanych pomiarów są referencyjne kable pomiarowe (TRC). Tłumienie wielodomowych referencyjnych kabli pomiarowych nie może przekraczać 0,10 dB na obu końcach. Wielomodowe TRC dostarczane przez Fluke Networks:

 NFK1-DPLX-SC Duplex MM 62.5 ľm TRC dla adapterów SC, 2szt.   NFK2-DPLX-SC Duplex MM 50 ľm TRC dla adapterów SC, 2szt. 

mają tłumienie mniejsze niż 0,10 dB na obu końcach. Przed każdym ich użyciem, nawet nowych, należy przeprowadzić inspekcje złącz.

 

Skąd bierze się wymagana wartość 0,10dB?

ISO/IEC 14763-3 wymaga aby tłumienie wielodomowych referencyjnych kabli pomiarowych nie przekraczało 0,10 dB a jednomodowych 0,20 dB.

W tym przypadku przetestujemy wielomodowe łącze 50/125 ľm duplex o długości 100m ze złączami SC po obu stronach wg normy ISO/IEC 14763-3.

 

Konfiguracja testera DTX

 1. Włącz jednostkę główną i zdalną testera DTX z zainstalowanymi adapterami optycznymi.

Ĺšródła będą potrzebowały co najmniej 5 minut aby się ustabilizować, w niskiej lub wysokiej temperaturze może to potrwać nieznacznie dłużej.

 1. Ustaw pokrętło na pozycji Setup.
 2. Wybierz Fiber Loss i wciśnij Enter.
 3. Zmień Test Limit na ISO/IEC 14763-3.
 4. Ustaw Fiber Type na kabel jaki testujesz.

Ustawienie to zmienia wartość współczynnika refrakcji (n). DTX używa współczynnika załamania do wyznaczenia długości światłowodu. Współczynnik ten można wprowadzić ręcznie w zakładce 3. Jeśli nie możesz znaleźć testowanego kabla w bibliotece testera, znajdziesz ten parametr w karcie katalogowej kabla. Jest to ważny parametr ponieważ limity normy ISO/IEC 14763-3 kalkulowane są względem długości.

 1. Number of adapters wynosi 2.
 2. Connector Type ustaw SC.
 3. Ustaw Test Method na 1 jumper.                                        
 4. Przeprowadź inspekcję i wyczyść złącza referencyjnych kabli testowych.
 5. Połącz jednostkę główną i zdalną jak na poniższym rysunku.

 

Musisz użyć mandreli. Nie użycie mandreli spowoduje błędny wynik pomiaru dobrego łącza. Fluke Networks dostarcza w zestawie mandrele w kolorze szarym i czerwonym. Czerwone przeznaczone są dla TRC 50/125 ľm a szare dla 62.5/125 ľm.

11. Ustaw pokrętło na Special Functions.

12. Wybierz set reference, wciśnij Enter a następnie Test.

13. Ukaże się wynik testu referencji.

Dla 50/125 ľm wartość powinna być lepsza niż -24,50 dBm, gdzie -23,50 dBm jest lepszym wynikiem niż -24.50 dBm.

Dla 62,5/125 ľm wartość powinna być lepsza niż -20,00 dBm, gdzie -19,50 dBm jest lepszym wynikiem niż -20.00 dBm.

Wartości te odzwierciedlają stan portów i czystość złącz TRC. Fakt, iż otrzymane wyniki referencyjne są lepsze niż minimalne wymagania, nie oznacza że referencyjne kable testowe są dobre/czyste. Kolejne kroki pokażą jaki jest rzeczywisty stan twoich TRC.

14. Wciśnij F2 OK.

15. Możesz wprowadzić długość TRC. Nie wpłynie to na wyniki pomiarów, lecz będzie uwidocznione w raportach.

 

16. Po zakończeniu wciśnij F2 OK.

17. Odłącz złącza SC od portów wejściowych i nałóż na nie osłonki przeciwkurczowe.

W żadnym przypadku nie rozłączaj portów wyjściowych. Spowoduje to unieważnienie ustawionej przed chwilą referencji.

 

18. Podłącz referencyjny kabel testowy SC do wejścia jednostki głównej.

 

19. Podłącz referencyjny kabel testowy SC do wejścia jednostki zdalnej.

 

20. Teraz układ pomiarowy gotowy jest do przeprowadzania testów. Zanim jednak przystąpisz do testowania krytycznym jest sprawdzenie referencyjnych kabli testowych. Aby to wykonać, połącz jednostkę główną i zdalną wykorzystując jednomodowy adapter SC jak pokazano poniżej.

21. Ustaw pokrętło na Autotest i wciśnij Test.

22. Wciśnij Save celem zapisania wyniku pomiaru. Dzięki temu będziesz miał dowód poprawnego układu referencyjnego.

23. Aby zobaczyć wyniki wciśnij Enter. Zignoruj limit testu ponieważ chcemy jedynie sprawdzić czy tłumienie nie przekracza 0,11 dB przy 850 nm i 0,10 dB przy 1300 nm (dodatkowe 0,01 dB pochodzi od dodanego SC do SC TRC na porcie wejściowym).

Jest to światłowód podłączony do portu wejściowego jednostki głównej, który jest poprawny.

24. Wciśnij Exit i w zaznaczonym Loss (Main Remote) wciśnij ENTER

   

Jest to światłowód podłączony do wyjścia jednostki głównej. Osiągnięty wynik jest poniżej oczekiwanego.

Przy 1300nm wynik nieznacznie przekracza 0,10 dB, różnica 0,03 dB jest akceptowalna. Jeśli osiągnęlibyśmy wynik 0,15 dB należało by przeprowadzić inspekcję złącz, wyczyścić je i ponownie ustawić poziom referencyjny. Testy ISO/IEC 14763-3 opierają się na założeniu że referencyjne kable testowe posiadają tłumienie do 0,10 dB.

Uwaga

Gdy odniesiemy się do normy ISO/IEC 11801 zauważymy że maksymalne tłumienie losowego złącza nie powinna przekraczać 0,75 dB, podczas gdy ISO/IEC 14763-3 definiuje tłumienie złączenia ze złączem referencyjnym na poziomie 0,30 dB. Jeśli więc tłumienie użytych TRC jest większe niż 0,10 dB będziemy mieli problem ze spełnieniem wymaganych 0,30 dB.

 

Nie możesz osiągnąć 0,10dB? Inspekcja przeprowadzona z użyciem kamery inspekcyjnej nie wskazuje problemu ze złączami? Użyte patch cordy mogą nie spełniać wymogów ISO/IEC 14763-3 dla referencyjnych kabli testowych. Sprawdź tą informację u dostawcy, większość patch cordów dostarczanych jest z wynikami testów.

 

Wskazówki

Jeśli używasz DTX€™a w nietypowej temperaturze uruchamiaj funkcję Test regularnie co 1 minutę aby sprawdzić czy wynik się zmienia. Jeśli tak to musisz poczekać aż źródła się ustabilizują i powtórz proces ustawiania referencji ponownie.

 

25. Rozłącz jednostkę główną i zdalną.

Załóż osłonki przeciwkurczowe na zdalnych końcach TRC jeśli nie będziesz ich od razu używał. Według EPA kurz w biurze może być rzędu 2,5Îźm do 10Îźm więc ochrona czoła złącz światłowodów jest krytyczna.

 

26. Podłącz TRC do testowanego łącza.

27. Wciśnij Test

Tłumienie 0,30dB na złączach to nie błąd. Jest to maksymalne tłumienie pomiędzy TRC a losowym złączem wg. ISO/IEC 14763-3. Spójrzmy na łącze z dodatkowym złączem po środku.