assmann.pl | spawanie.assmann.pl | shop.assmann.pl |

ISO/IEC 14763-3 testowanie LC do LC (wielomodowy, duplex) DTX-MFM2

Aktualnie norma ISO/IEC 11801 w kwestii testowania światłowodów odnosi się do normy ISO/IEC 14763-3.

Standard ten zezwala na dwie metody pomiaru:

  • z 3 kablami: jeśli tester nie posiada wymiennych adapterów na portach wejściowych (DTX-MFM)
  • z 1 kablem: jeśli tester posiada wymienne adaptery na portach wejściowych (DTX-MFM2)

Zestaw DTX-MFM2 przedstawiony poniżej posiada wymienne adaptery wejściowe więc właściwą metodą pomiarową będzie metoda z 1 kablem, jeśli posiadasz adaptery DTX-MFM będziesz musiał skorzystać z metody z 3 kablami.

 

Wyposażenie wymagane do przeprowadzenia testów za pomocą testera serii DTX:

 

 

 

Krytycznym aspektem jest czystość. Brud to najczęstszy powód negatywnych wyników pomiaru tłumienia. Nie można przystępować do czyszczenia bez wstępnej wizualizacji czoła złącza. Można tego dokonać za pomocą prostych mikroskopów lub wizualnych kamer inspekcyjnych, np. jak pokazany powyżej FiberInspector Mini. Jeśli nie posiadasz narzędzia inspekcyjnego, nie możesz kontynuować. Zdefiniujmy co jest a co nie jest akceptowalne.

 

 

  1. Perfekcyjne, referencyjne kable pomiarowe są w stanie idealnym.
  2. Żadnych zadrapań ale na czole złącza znajduje się kilka osadów. Nie znajdują się one co prawda na rdzeniu lecz mogą się tam przemieścić podczas ustalania referencji czy testowania.
  3. Zabrudzenie znajduje się na rdzeniu. Mgliste paski na całej powierzchni feruli wskazują na jej nieumiejętne czyszczenie.
  4. Płaszcz światłowodu został wyszczerbiony. Może to spowodować uszkodzenia wszystkiego do czego zostanie podłączony, włącznie ze sprzętem testowym.

 

Podstawowym warunkiem udanych pomiarów są referencyjne kable pomiarowe (TRC). Tłumienie wielodomowych referencyjnych kabli pomiarowych nie może przekraczać 0,10 dB na obu końcach. Wielomodowe TRC dostarczane przez Fluke Networks:

 NFK1-DPLX-LC Duplex MM 62.5 ľm TRC dla adapterów LC, 2szt. 
 NFK2-DPLX-LC Duplex MM 50 ľm TRC dla adapterów LC, 2szt. 

mają tłumienie mniejsze niż 0,10 dB na obu końcach. Przed każdym ich użyciem, nawet nowych, należy przeprowadzić inspekcje złącz.

 

Skąd bierze się wymagana wartość 0,10dB?

ISO/IEC 14763-3 wymaga aby tłumienie wielodomowych referencyjnych kabli pomiarowych nie przekraczało 0,10 dB a jednomodowych 0,20 dB.

 

W tym przypadku przetestujemy wielomodowe łącze 50/125 ľm duplex o długości 100m ze złączami LC po obu stronach wg normy ISO/IEC 14763-3.

 

Konfiguracja testera DTX

  1. Włącz jednostkę główną i zdalną testera DTX z zainstalowanymi adapterami optycznymi. Ĺšródła będą potrzebowały co najmniej 5 minut aby się ustabilizować, w niskiej lub wysokiej temperaturze może to potrwać nieznacznie dłużej.
  2. Wymień adaptery SC w jednostce głównej i zdalnej na opcjonalne adaptery LC.

 

 

3. Ustaw pokrętło na pozycji Setup

4. Wybierz Fiber Loss i wciśnij Enter.

5. Zmień Test Limit na ISO/IEC 14763-3.

6. Ustaw Fiber Type na kabel jaki testujesz. Ustawienie to zmienia wartość współczynnika refrakcji (n). DTX używa współczynnika załamania do wyznaczenia długości światłowodu. Współczynnik ten można wprowadzić ręcznie w zakładce 3. Jeśli nie możesz znaleźć testowanego kabla w bibliotece testera, znajdziesz ten parametr w karcie katalogowej kabla. Jest to ważny parametr ponieważ limity normy ISO/IEC 14763-3 kalkulowane są względem długości.

7. Number of adapters wynosi 2.

8. Connector Type ustaw LC.

9. Ustaw Test Method na 1 jumper.

 

 

10. Przeprowadź inspekcję i wyczyść złącza referencyjnych kabli testowych.

11. Połącz jednostkę główną i zdalną jak na poniższym rysunku.

 

 

Musisz użyć mandreli. Nie użycie mandreli spowoduje błędny wynik pomiaru dobrego łącza. Fluke Networks dostarcza w zestawie mandrele w kolorze szarym i czerwonym. Czerwone przeznaczone są dla TRC 50/125 ľm a szare dla 62.5/125 ľm.

12. Ustaw pokrętło na Special Functions.

13. Wybierz set reference, wciśnij Enter a następnie Test.

14. Ukaże się wynik testu referencji.

 

 

Dla 50/125 ľm wartość powinna być lepsza niż -24,50 dBm, gdzie -23,50 dBm jest lepszym wynikiem niż -24.50 dBm.

Dla 62,5/125 ľm wartość powinna być lepsza niż -20,00 dBm, gdzie -19,50 dBm jest lepszym wynikiem niż -20.00 dBm.

 

Wartości te odzwierciedlają stan portów i czystość złącz TRC. Fakt, iż otrzymane wyniki referencyjne są lepsze niż minimalne wymagania, nie oznacza że referencyjne kable testowe są dobre/czyste. Kolejne kroki pokażą jaki jest rzeczywisty stan twoich TRC.

15. Wciśnij F2 OK.

16. Możesz wprowadzić długość TRC. Nie wpłynie to na wyniki pomiarów, lecz będzie uwidocznione w raportach.

 

 

 

17. Po zakończeniu wciśnij F2 OK.

18. Odłącz złącza LC od portów wejściowych i nałóż na nie osłonki przeciwkurczowe. W żadnym przypadku nie rozłączaj portów wyjściowych. Spowoduje to unieważnienie ustawionej przed chwilą referencji. 

 

 

19. Podłącz referencyjny kabel testowy LC do wejścia jednostki głównej.

 

 

20. Podłącz referencyjny kabel testowy LC do wejścia jednostki zdalnej.

 

 

21. Teraz układ pomiarowy gotowy jest do przeprowadzania testów. Zanim jednak przystąpisz do testowania krytycznym jest sprawdzenie referencyjnych kabli testowych. Aby to wykonać, połącz jednostkę główną i zdalną wykorzystując jednomodowy adapter LC jak pokazano poniżej.

 

 

22. Ustaw pokrętło na Autotest i wciśnij Test.

23. Wciśnij Save celem zapisania wyniku pomiaru. Dzięki temu będziesz miał dowód poprawnego układu referencyjnego.

24. Aby zobaczyć wyniki wciśnij Enter. Zignoruj limit testu ponieważ chcemy jedynie sprawdzić czy tłumienie nie przekracza 0,11 dB przy 850  nm i 0,10 dB przy 1300 nm (dodatkowe 0,01 dB pochodzi od dodanego SC do SC TRC na porcie wejściowym).